TCVN 12792:2020 – Vật liệu nền, móng mặt đường – Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm.

TCVN 12792:2020 - Thí nghiệm CBR trong phòng thí nghiệm

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn TCVN 12792:2020 – Vật liệu nền, móng mặt đường – Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm. Các bạn có thể tải về file PDF bên dưới.

I. Thông tin chung của TCVN 12792:2020.

  • Số hiệu văn bản: TCVN 12792:2020
  • Năm phát hành: 2020
  • Tình trạng: A Còn hiệu lực
  • Thay thế cho:
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

II. Nội dung tiêu chuẩn.

a. Tóm tắt nội dung.

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa.

4. Tóm tắt phương pháp thử.

5. Chuẩn bị mẫu.

6. Thiết bị và dụng cụ.

7. Cách tiến hành.

8. Tính toán kết quả.

9. Báo cáo thử nghiệm.

Phụ lục A (tham khảo) Ví dụ về Biểu mẫu báo cáo kết quả thí nghiệm.

Phụ lục B (tham khảo) Thí nghiệm tỷ số CBR trong khoảng độ ẩm đầm nén.

b. Nội dung chi tiết TCVN 12792:2020.

TCVN-12792-2020-Thi-nghiem-CBR-trong-phong-thi-nghiem

>> Xem thêm:

Trên đây toàn bộ nội dung và File PDF tiêu chuẩn TCVN 12792:2020 Vật liệu nền, móng mặt đường – Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn hỗ trợ để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *