TCVN 4201:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm

TCVN 4201:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm

I. Thông tin chung của TCVN 4201:2012.

  • Số hiệu văn bản: TCVN 4201:2012
  • Năm ban hành: 2018
  • Tình trạng: A Còn hiệu lực
  • Thay thế cho:
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

II. Nội dung tiêu chuẩn.

a. Tóm tắt nội dung.

1.Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thực ngữ và định nghĩa

4. Phương pháp thử.

Phụ lục A (tham khảo) Biểu mẫu mẫu thí nghiệm xác định độ chặt tiêu chuẩn.

Phụ lục B (Tham khảo) Thông số kỹ thuật của một số phương một số phương pháp đầm chặt.

b. Nội dung chi tiết.

TCVN-4201-2012-dat-xay-dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *