TCVN 8866:2011 – Đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắt cát -Thử nghiệm

TCVN-8866-2011 - Tiêu chuẩn xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn TCVN 8866:2011 – Đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắt cát -Thử nghiệm. Các bạn có thể tải về file PDF bên dưới.

  • Số hiệu văn bản: TCVN 8866:2011
  • Năm phát hành: 2011
  • Tình trạng: A – Còn hiệu lực
  • Thay thế cho: 
  • Tương đương có sửa đổi: 

a. Tóm tắt nội dung.

1. Phạm vi áp dụng.

2. Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt.

3. Tóm tắt thử nghiệm.

4. Thiết bị, dụng cụ.

5. Mật độ thử nghiệm.

6. Cách tiến hành.

7. Biểu thị kết quả.

8. Tiêu chí đánh giá độ nhám.

9. Báo cáo thử nghiệm.

10. Phụ lục A (tham khảo). Báo cáo kết quả thử nghiệm đo độ nhám bằng phương pháp rắt cát

b. Chi tiết nội dung tiêu chuẩn TCVN 8866:2011

tcvn_8866_2011_rac_cat

>>Xem thêm:

Trên đây toàn bộ nội dung và File PDF tiêu chuẩn TCVN 8866:2011 – Đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắt cát -Thử nghiệm. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn hỗ trợ để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *