TCVN 8491-2 : 2011 – Ống bằng chất dẻo PVC-U dùng cho hệ thống cáp thoát nước – Phần 2: Ống

TCVN 8941-2 : 2011

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn TCVN 8491-2 : 2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) – Phần 2: Ống. Các bạn có thể tải về file PDF bên dưới.

  • Số hiệu văn bản: TCVN 8491-2 : 2011
  • Năm phát hành: 2011
  • Tình trạng: A – Còn hiệu lực
  • Thay thế cho: TCVN 6151-2 : 2002
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Quyết định công bố: 2416/QĐ-BKHCN, Ngày 05-04-2018
  • Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của ống poly(vinyl clorua) không hóa dẻo PVC-U thành đặc trong hệ thống ống dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất.
Tiêu chuẩn này cũng quy định các thông số thử cho các phương pháp thử được viện dẫn trong tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn này kết hợp với TCVN 8491-1 (ISO 1452-1) và TCVN 8491-5 có thể áp dụng cho ống PVC-U dạng ép phun có hoặc không có đầu nong (là một phần gắn liền hoặc tách rời), sử dụng cho các mục đích sau:
a) hệ thống dẫn nước và cấp nước chính được đặt ngầm dưới đất;
b) hệ thống vận chuyển nước được đặt nổi trên mặt đất cả bên ngoài và bên trong các toà nhà.
c) hệ thống thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống ống cấp nước trong điều kiện có áp suất ở nhiệt độ lên đến 25°C (nước lạnh), dùng cho sinh hoạt và cho các mục đích chung cũng như cho nước thải trong điều kiện có áp suất.
Tiêu chuẩn này quy định cho ống vận chuyển nước và nước thải ở nhiệt độ lên đến 45°C. Đối với nhiệt độ từ 25 °C đến 45 °C thì áp dụng theo Hình A.1.
CHÚ THÍCH 1: Nhà sản xuất và người sử dụng có thể đi đến thỏa thuận về khả năng sử dụng ở nhiệt độ trên 45 oC tùy từng trường hợp
Tiêu chuẩn này quy định một khoảng kích thước ống và phân loại theo áp suất và cũng đưa ra các yêu cầu về màu sắc.
CHÚ THÍCH 2: Trách nhiệm của người mua hoặc người đưa ra quy định là phải có những lựa chọn thích hợp từ các khía cạnh này, có tính đến các yêu cầu riêng của họ và các quy chuẩn quốc gia và các thực hành hoặc quy tắc lắp đặt tương ứng

a. Tóm tắt nội dung.

1. Phạm vi áp dụng.

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và cá thuật ngữ viết tắt

4. Vật liệu

5. Đặc tính chung

6. Đặc tính hình học

7. Phân loại và lựa chọn ống

8. Đặc tính cơ học

9. Đặc tính lý học.

10. Vòng đệm

11. Chất kết dính

12. Yêu cầu tính năng

13. Ghi nhãn

Phụ lục A ( quy định) Áp suất vận hành cho phép

Phụ lục B (tham khảo) Ống theo hệ inch

Phục lục C (tham khảo) Một số kích thước khác của ống theo hệ mét

b. Nội dung chi tiết tiêu chuẩn TCVN 8491-2 : 2011

TCVN-8491-2-2011_Ong-bang-chat-deo-pvc-u-dung-cho-he-thong-cap-thoat-nuoc_P2-Ong

>> Xem thêm:

Trên đây toàn bộ nội dung và File PDF tiêu chuẩn TCVN 8491-2 : 2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) – Phần 2: Ống. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn hỗ trợ để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *