TCVN 8491-1 : 2011 (ISO 1452-1 : 2009) – Ống bằng chất dẻo PVC-U dùng cho hệ thống cấp thoát nước -Phần 1: Quy định chung

TCVN 8491-1 : 2011 (ISO 1452-1 : 2009) - Ống bằng chất dẻo PVC-U dùng cho hệ thống cấp thoát nước -Phần 1: Quy định chung

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn TCVN 8491-1 : 2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) – Phần 1: Quy định chung. Các bạn có thể tải về file PDF bên dưới.

  • Số hiệu văn bản: TCVN 8491-1 : 2011
  • Năm phát hành: 2011
  • Tình trạng: A – Còn hiệu lực
  • Thay thế cho: TCVN 6151-1 : 2002
  • Tương đương: ISO 1452-1 : 2009

a. Tóm tắt nội dung.

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt.

4. Vật liệu

b. Chi tiết nội dung tiêu chuẩn TCVN 8491-1 : 2011.

TCVN-8491-1-2011_Ong-bang-chat-deo-pvc-u-dung-cho-he-thong-cap-thoat-nuoc_Phan-1-Quy-dinh-chung-Fincons.vn_

>> Xem thêm:

Trên đây toàn bộ nội dung và File PDF tiêu chuẩn TCVN 8491-1 : 2011 – Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) – Phần 1: Quy định chung. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn hỗ trợ để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *