TCVN 197-1:2014 -Vật liệu kim loại – Thử kéo – Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

TCVN 197-1:2014 -Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

Dưới đây là tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014 – Vật liệu kim loại – Thử kéo -Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệu độ phòng. Các bạn có thể tham khảo và tải về File PDF bên dưới.

I. Thông tin chung tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014.

  • Số hiệu văn bản: TCVN 197-1:2014
  • Năm ban hành: 2014
  • Tiêu chuẩn tương đương: ISO 6892-1:2009
  • Tình trạng: A – Còn hiệu lực
  • Thay thế cho: TCVN 197:2002
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Quyết định công bố: 3781/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2014

II. Nội dung tiêu chuẩn.

a. Tóm tắt nội dung.

1.Phạm vi áp dụng.

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuận ngữ và định nghĩa

4. Thuật ngữ và ký hiệu

5. Nguyên tắc

6. Mẫu thử.

7. Xác định diện tích mặt cắt ngang ban đầu.

8. Đánh dấu chiều dài cữ ban đầu.

9. Độ chính xác của thiết bị thử.

10. Điều kiện thử.

11. Xác định giới hạn chảy trên.

12. Xác định giới hạn chảy dưới.

13. Xác định giới hạn dẻo, độ giãn dẻo.

14. Xác định giới hạn dẻo, độ dãn dài tổng.

15. Phương pháp kiểm định giới hạn bền quy ước.

16. Xác định độ dãn dài tương đối tại điểm chảy.

17. Xác định độ giãn dẻo tương đối ở lực lớn nhất.

18. Xác định độ dãn dàu tương đối ở lực lớn nhất.

19. Xác định độ giãn dài tương đối tổng khi đứt.

20. Xác định độ dãn dài tương đối sau đứt.

21. Xác định độ thắt tương đối.

22. Báo cáo thử.

23. Độ không đảm bảo đo.

Phụ lục A ( Tham khảo) Khuyến nghị về sử dụng các máy thử kéo điều khiểu bằng máy tính.

Phụ lục B (Quy định) Các loại mẫu thử được sử dụng cho các sản phẩm mỏng: lá, băng và dải có chiều dày giữa 0,1mm và 3mm.

Phụ lục C ( Quy định) Các loại mẫu thử được sử dụng cho sản phẩm dây, thanh, định hình có đường kinh hoặc chiều dày nhỏ hơn 4mm.

b. Nội dung chi tiết tiêu chuẩn.

TCVN-197-1-2014-Vat-lieu-kim-loai-thu-keo

Nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ bạn có thể liên hệ hoặc để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới Fincons sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *