TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3) – Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn

TCVN 1651-3:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn TCVN 1651-3:2008 – Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn. Các bạn có thể tải về file PDF bên dưới.

  • Số hiệu văn bản: TCVN 1651-1:2008
  • Năm ban hành: 2008
  • Tình trạng: A- Còn hiệu lực
  • Thay thế cho: TCVN 6286:1997
  • Tiêu chuẩn tương đương: ISO 6935-3:1992 Technical corrigendum 1-2000 (IDT – Tương đương hoàn toàn).

a. Tóm tắt nội dung.

1. Phạm vi tiêu chuẩn

2. Tài liệu viện dẫn

3. Định nghĩa

4. Hình dạng và kích thước

5. Thành phần hoá học

6. Cơ tính

7. Thử cơ tính

8. Ký hiệu

9. Ghi mác

10. Chứng nhận và kiểm tra

11. Báo cáo và thử nghiệm

b. Nội dung chi tiết tiêu chuẩn TCVN 1651-3:2008.

TCVN1651-3-2008-Thep-cot-be-tong_phan-3-Luoi-Thep-Han

>> Xem thêm:

Trên đây toàn bộ nội dung và File PDF tiêu chuẩn TCVN 1651-3:2018 – Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn hỗ trợ để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *