TCVN 1651-2:2018 – Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn

TCVN 1651-2:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018 – Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn. Các bạn có thể tải về file PDF bên dưới.

I. Thông tin chung về TCVN 1651-2:2018.

  • Số hiệu văn bản: TCVN 1651-2:2018
  • Năm phát hành: 2018
  • Tình trạng: A – Còn hiệu lực
  • Thay thế cho: TCVN 1651-2:2008
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

II. Nội dung tiêu chuẩn.

a. Tóm tắt nội dung.

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn.

3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu.

4. Kích thước, khối lượng 1m dài và sai lệch cho phép.

5. Yêu cầu về gân.

6. Thành phần hóa học.

7. Cơ tính.

8. Thử nghiệm.

9. Ký hiệu quy ước.

10. Ghi nhãn.

11. Đánh giá sự phù hợp.

Phục lục A (Tham khảo) Bốn ví dụ về hệ thống ghi nhãn thép thanh vằn.

Phụ lục B (Tham khảo) Các khả năng để thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua.

b. Nội dung chi tiết TCVN 1651-2: 2018

TCVN-1651-2-2018-Thep-cot-be-tong-Phan-2-Thep-thanh-van

>> Xem thêm:

Trên đây toàn bộ nội dung và File PDF tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2018 – Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn hỗ trợ để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *