BS EN 10025-2:2019 – Hot rolled product of structural steels – Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

BS EN 10025-2:2019

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn BS EN 10025-2:2019 – Hot rolled product of structural steels – Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels. Các bạn có thể tải về file PDF bên dưới.

  • Số hiệu văn bản: BS EN 10025-2:2019
  • Năm phát hành: 2019
  • Tình trạng: A – Còn hiệu lực

a. Tóm tắt nội dung.

1. Scope

2. Normative references

3. Terms and definintions

4. Classification and designation.

4.1. Classification

b. Chi tiết nội dung tiêu chuẩn BS EN 10025-2:2019.

BS_EN_10025_2_2019

>> Xem thêm:

Trên đây toàn bộ nội dung và File PDF tiêu chuẩn BS EN 10025-2:2019 – Hot rolled product of structural steels – Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn hỗ trợ để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *