ASTM D2166 – 00 Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil

ASTM D2166 - 00 Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn ASTM D2166 – 00 Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil (Thí nghiệm nến nở hông). Các bạn có thể tải về file PDF bên dưới.

  • Số hiệu văn bản: ASTM D2166 – 00
  • Tên văn bản: Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil
  • Tên tiếng Việt: Thí nghiệm nén nở hông đất
  • Năm phát hành:
  • Tình trạng: Còn hiệu lực

a. Tóm tắt nội dung.

1. Scope.

2. Referenced Documents.

3. Terminology

4. Significance

5. Apparatus

6. Preparation of Test Specimens

7. Procedure

8. Calculation

9. Report

10. Precision and Bias

11. Keywords

D2166

>> Xem thêm:

Trên đây toàn bộ nội dung và File PDF tiêu chuẩn ASTM D2166 – 00 Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil (Thí nghiệm nến nở hông). Nếu bạn có thắc mắc hay muốn hỗ trợ để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *